สล็อตแตกง่ายครม. เตรียมออกมาตรการเอาผิด ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

สล็อตแตกง่ายครม. เตรียมออกมาตรการเอาผิด ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสล็อตแตกง่ายข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อออกมาตรการเอาผิด ครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า รัฐบาลได้เร่งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. เห็นควรให้มีการสร้างเจตคติ และการระมัดระวังตนเอง เพื่อป้องกันการกระทำความผิด จากพฤติกรรมที่มีลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สร้างกลไกการเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายในระดับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ปลูกฝังการเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น

2. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) พัฒนาแนวทางปฏิบัติสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ เชื่อมโยงข้อมูลนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

3. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการส่งต่อ เรื่องร้องทุกข์และการรับแจ้งเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุกลาง

4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยละเอียดอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ล่วงละเมิดทางเพศแก่นักเรียน และเห็นควรให้คณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวด้วย

5. ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ประเด็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศไม่ควรมีอายุความ และการกำหนดค่าเสียหายในลักษณะที่เป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ

6. การนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับข่าวการข่มขืน เห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการนำเสนอ “สื่อข่าว” หรือ “สื่อบันเทิง” ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานและแนวทางที่เหมาะสมของสื่อมวลชน

รอง ผบ.ชน. ออกมาเตือนผู้ที่จะเข้าร่วมการชุมนุม ม็อบ6มีนา ว่าอาจโดน 7 ข้อหา มีทั้งจำทั้งปรับ ฝาก ผป. ดูแลบุตรหลาน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตือนประชาชนที่จะเข้าร่วมการชุมนุม ที่บริเวณโลตัสรังสิต และจะเคลื่อนขบวนมาที่กรมทหารราบที่ 11 ในช่วงเวลา 13.00 น. รวมทั้งกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งได้มีการนัดหมายกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ช่วงเวลา 17.00 น. ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ว่าการเข้าร่วมการชุมนุมนั้นมีความผิดทางกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ และอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ โดยกฎหมายทั้ง 7 ข้อประกอบไปด้วย

ร่วมกันชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด ตามมาตรา 9 พรก.ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พรบ โรคติดต่อ มาตรา 34(6) และ 51 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับ ไม่เกิน 200 บาท

‘ประวิตร’ ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินภาคใต้ อีก 3 เดือน

บิ๊กป้อม ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินภาคใต้ ไปอีก 3 เดือน หลังพบเหตุไม่สงบ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

โดยในที่ประชุมได้รับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลง อย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง

พร้อมทั้งมีความเข้าใจถึงความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆ ในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อไปอีก ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบเรื่องที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 ส่วนหน้า

ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยสล็อตแตกง่าย